REX – Rheintal-Express.

Il Rheintal-Express (REX) circola ogni ora tra Wil e Coira con i moderni treni bipiano.